8.11. S lampiony za dobrodružstvím.

Pionýrský oddíl Babety z Neuraz již po páté připravil večerní dobrodružnou výpravu s lampiony. Pomalu stovka účastníků s rozsvícenými lampiony s vypravila po světýlkách hledat klíče k pokladu. Klíče vydal po splnění úkolů rytíř, upír nebo také vlk. Po podpisu v tajemné knize získaly děti všech pět klíčů, který jim umožnily vyzvednout si poklad a získat zajímavou odměnu. Hezký byl noční pohled na okolní krajinu a oblohu plnou hvězdiček. Zajímavý byl také nekonečný had světýlek lampionů. V cíli putování na děti čekalo opékání špekáčků, horký čaj a pohádka v klubovně.

20.9. Pojďte si hrát ….

Letošní první velkou a již tradiční akcí bylo 20.9.08 Pojďte si hrát. Opět jsme se vrátili na fotbalové hřiště, vše dobře připravili, ale počasí bylo nemilosrdné. Vítr a obrovská zima všechny dost potrápila. Přesto si děti i dospěláci v hojném počtu užili krásné odpoledne. Děti měly připravenou trasu s dvanácti stanovišti. Mezi nejatraktivnější patřili místní hasiči, každý si zde mohl zkusit stříkat s opravdickou proudnicí. Zvládli to i ti nejmenší (2 roky). Každý dostal helmu na hlavu a byl chvilku požárníkem. Dále velmi atraktivní byl jezdecký kůň, který ochotně a bezpečně povozil každého zájemce a střelba z pistolí. Dále program obohatila skupina scénického šermu Morgana von Maxberk se dvěmi povídkami a velký úspěch měli i judisté ze Dvorce, kteří se svýma bosýma nohama na žíněnce mohli vyprávět o zimě. Ale zvládli to a sklidili velké ovace. Po vystoupení judistů předvedli hasiči požární útok s opravdovým požárem. Vše dobře dopadlo, požár byl uhašen a mohlo se jít běhat. Byly připraveny dva běhy. Jeden pro děti a druhý pro dospělé. Pro běžce to bylo příjemné zahřátí. Po celou dobu akce byl hojně využíván hrací stan se skluzavkou, skákacími zvířátky a dalšími hračkami. I občerstvení bylo bez chyby, jen nám asi půl hodiny nešel proud, tak se vše trošku zkomplikovalo, ale domů jistě odcházel každý spokojený, jen trošku zmrzlý.

9.9. Když se září zeptalo

Pozorný čtenář pionýrských aktualit by se mohl domnívat, že Babety asi stále spí. Nespí. Jedou.Letošní školní rok jsme rozjížděli již o prázdninách výcvikem mladých táborníků. Razíme heslo, že nikdy není brzo a všichni výborně zvládli přespání ve stanech i naši nejmenší dvouročáci. Akce byla velmi vydařená. Pro začátek jsme zvolili místo u klubovny. Nejdříve postavili stany, zabydleli se a pak se soutěžilo, hrálo na kytaru a děti si vyzkoušely různé druhy vaření v přírodě (od ohýnku, přes plynový vařič až po trempský benzínový, který se nám osvědčil v Thajsku, Malajsii a Izraeli).Večer starší táborníci ještě poseděli a ani déšť neubral na dobré náladě.Velmi hezké byly různé návštěvy jak dětí, které pak museli jít spát domů, tak dospěláků. Domácí buchty obohatily náš stůl. Péťa Tymlů zde měl oslavu pátých narozenin, tak dostal hobla a děti si připily Rychlými špunty na jeho zdraví. Ráno společná snídaně, další návštěva s buchtou a pak uklidit tábořiště, pohrát si s kamarády a na oběd domů.Přespání mělo velký ohlas a určitě si to zopakujeme. SCHŮZKY nám začaly už 9.9.08 a scházíme se každé úterý od 15,30h. Malé děti si hrají na písku, nebo jednoduché hry, větší savují trika, učí se vyrábět herbář, trošku cvičíme na žíněnce, kterou nám darovali dvorečtí judisté a hrajeme různé hry.

16.6. Babeťátská olympiáda v Neurazech

běhy, skoky, hody, přijeďte před jejich klubovnu , začíná se v 16,30 h.

9.6. Babeťácká olympiáda

Chtěli jsme být stylový a tak, jsme se rozhodli, že předběhneme čas a uděláme si vlastní OH. Na rozjezd jsme uspořádali 9.6. 08 „VESELOU OLYMPIÁDU", kdy děti plnily různé úkoly na osmi stanovištích (např. válení pneumatik, jízda s kolečkem, podtápění hlavy v lavoru, … ). Všude je čekala sladká odměněna. Na závěr jsme si zahráli zvířátkové BINGO a pak se šlo domů. Další pondělí 16.6. už vypuklo pravé olympijské klání. V naší klubovně nejdřív proběhla registrace závodníků, poté se šlo do vedlejší „olympijské místnosti“, kde byly OH vlajky, medaile a odměny pro závodníky. Zapálili jsme oheň, vybraný závodník a rozhodčí přednesl slib a mohlo se jít soutěžit.Oheň plápolal před klubovnou, všichni závodníci bojovali čestně bez dopingu a v duchu fair – play. Svoje síly změřily v pěti disciplínách (běh na 30m, hod, překážkový běh, skok daleký a královský okruh 300m. Všichni bojovali s velkým nasazením a jsem moc ráda, že se nikdo nezranil. Dokonce i dospělci se trošku proběhli.Když byly výsledky sečteny nastalo slavnostní dekorování nejlepších závodníků. Každý si odnesl medaili i ti na 4.a 5. místě (měli jsem v zásobě krásné perníkové medaile od Marušky Tymlové z Neuraz).Pak jsme společně uhasili OH oheň a naše hry byly ukončeny. Nemusíte čekat další 4.roky, protože vás všechny zveme opět za rok na OH do Neuraz.*MS

23.-25.5. Plánický hřeben

V Neurazech na hřišti u mateřské školky se 24.5. 2008 sešli cykloturisté na 5.ročníku akce „Plánický hřeben – Tour“ s Luckou a Michalem, kterou pořádá Pionýrská skupina Nepomuk, oddíl Babeta Neurazy. Opět hlavními hosty byli Lucie Kovaříková (první Češka, která na kole objela svět) a její přítel Michal Jon. Jejich cesta trvala přesně 3 roky, ujeli 68 175 km a navštívili 34 zemí. V pátek 23.5. proběhla v STEK HOUSE Soběsuky beseda s promítáním „Cesta kolem světa na kole“ s hosty Lucií a Michalem. Myslím, že poutavé vyprávění a krásné obrázky v každém zanechaly hluboký zážitek. V sobotu 24.5. od 9,30 do 12h postupně vyrazilo na několik tras v krásné, ale fyzicky náročné krajině Plánického hřebene 62 cyklistů. Cyklo vyjížďka měla velký úspěch, protože byly bezvadně připravené trasy, krásně vyšlo počasí, nikdo se nezranil a defektů bylo minimálně. V cíli každý dostal pamětní list a dáreček. Dokonce se nechal strhnout atmosférou i předseda Pionýrské skupiny Nepomuk Míra Dvořák (60let), který akci moderoval a vrazil jako mladík na krátkou trasu. Pořadatelé mysleli i na děti. Dětský stan s kobercem, skluzavkou, skákacími zvířátky a stavebnicemi, byl hojně využíván. Všichni měli možnost shlédnout ukázku cyklotrialu (cyklomág Honza Palacký), povozit se na koníkovi, zastřílet si z pistolí a zasoutěžit nejen o krásné medaile. Vyhodnocen byl i nejstarší účastník pan Mošna z Klikařova 63let a jel nejdelší trasu 58km, nejmladší byl Vítek Zahradník z Nepomuka 10.měsíců a nejvzdálenější Lucinka Myrdaczova Praha – Černý most. Od 17h se besedovalo v místní Martinské hospodě „Národní parky USA na kole“ Lucka s Michalem opravdu zaujali a všem se vyprávění a fotky moc líbily. Po náročném dni přišli na nedělní start vyjížďky jen nejzdatnější a noví účastníci. Lucka s Michalem samozřejmě nechyběli a 23 cyklistů vyrazilo do Žižkov na minigolf, který pořádal Pionýr Nepomuk. Po minigolfu se každý vydal vlastní cestou.Myslím, že akce se vydařila a každý účastník si domů odvezl spoustu zážitků a dobrý pocit z pohybu na čerstvém vzduchu. Závěrem bych ráda poděkovala všem pořadatelům, kamarádům a sponzorům, protože bez nich by jsme takovouhle akci nemohli nikdy uskutečnit. Děkujeme. *MS

30.4. Filipo-jakubská noc a čarodějnice

Tradičně zajišťujeme na Přebudově slet čarodějnic a čarodějů. Sjelo se nás 37 postavili jsme táborovou hranici s čarodějnicí a krásnou májku. Čarodějnice jsme také vyráběli a bylo připravenou plno soutěží a her. Nejenom na Přebudově řádily čarodějnice, ale také v Neurazech připravily Babety čarodějnickou stezku ke hřbitovu s úkoly. Na závěr byl zapálena hranice pod májkou u klubovny.*MD

14.4. Vycházka k prameni řeky Úslavy

Jistě víte, že za Nepomukem teče řeka Úslava, která se spojuje v Plzni s řekou Úhlavou, Mží, Radbuzou a vytváří řeku Berounku. Všichni však určitě nevíte, že její pramen je u obce Čiháň. Náš oddíl Babety z Neuraz připravil odpolední vycházku k prameni řeky Úslavy. V 16,30 h. odjela od klubovny Babet kolona 9 aut, která odvezla 40 účastníků vycházky přes městečko Plánici do obce Čihaň a odtud jsem se vypravili na 7 km putování za pramenem. Cestou ještě v autech se přehnala první jarní bouřka a tak bylo všechno mokré a pořádné louže, ale už nepršelo. Babety připravily osm úkolů, které jsme cestou plnili (od postavení ohnišť, přes poznávání živočichů a rostlin, sportovní aktivity). Cestou jsme jednou zakufrovali , ale pramen jsme objevili. Řeka Úslava pramení uprostřed louky, která byla po dešti pořádně promáčená. Vedle hlavního pramene jsou zde i další pramínky, které vtékají do prvního rybníka a pak potok pokračuje přes Hnačov, Žinkovy, Prádlo, Klášter, Dvorec a dále na Plzeň. Pramen hlídal vodník Úslaváček a rozdal dětem žetony za účast a sladkého Brumíka. V prameni Úslavy jsme utopili postavičku zimy a přáli jsem si už sluníčko a pěkné počasí. Cestu zpět k autům jsme si zkrátili přes louky, nasedli jsme do aut a začalo znovu pršet. Až na to bláto cestou to byla pěkné vycházka. Poděkování za organizaci patří M.Svejkovské a Babetám. Další obrázky v odkazu foto. *MD

14.1. Soutěžení s medvědy

Počasí nám není stále nakloněno, děti mají přebytek energie a naše klubovna je malá, tak se oddíl Babety rozhodl uspořádat sportovní odpoledne v tělocvičně ZŠ Žinkovy .V pondělí 14.1.08 od 17h se začali scházet účastníci sportovního klání, převážně předškoláci. Na nedostatek závodníků si nemůžeme stěžovat. Děti jsme rozdělily do čtyřech kategorií a speciální kategorie byla nejpočetnější dospělácká. Malá tělocvična nám ztěžovala organizaci, ale vše dopadlo dobře, bez zranění a všichni si pěkně zasoutěžili. Na závodníky čekaly čtyři stanoviště, kam chodily po kategoriích (vis na hrazdě, střelba na branku, plazení na lavičkách a lezení na žebřiny). Po splnění disciplín se uklidila polovina tělocvičny a probíhala hlavní disciplína – běh s přenášením 5-ti litrových barelů. V druhé části tělocvičny si závodníci, kteří už měli splněno mohli podle chuti sportovat. Výsledky nejsou až tak důležité, ale rekord Štěpánky Panešové (3 roky) ve visu na hrazdě (1 min 40 s), zahanbil asi všechny ostatní závodníky , asi má speciální výcvik ?, nebo Pavlík Svejkovský (necelé 2roky), jak se plazil po lavičkách, ze žebřin jsme ho museli neustále sundavat a na hrazdě skoro 30s, taky není špatný. Zřejmě nějaký dobrý oddíl. Nemohu opomenout školáky jak bojovaly se dvěma 5ti litrovými barely na běžecké trati. Prostě FAIR – PLAY nám nechybělo, ani nasazení. Hlavní rozhodčí méďa byl spokojený a mě už zbývá jen poděkovat všem účastníkům, pomocníkům a Pionýru Nepomuk za medaile a STEK HOUSE Soběsuky za hlavní ceny pro dospělé i děti (salám, klobásy a 10 dětských menu pro děti). *MS

3.12. – S čerty nejsou žerty ani v Neurazech

Ani Neurazské děti neunikly čertům, protože Babety se domluvily v Martinské hospodě a mohla se 3.12.07 od 16,30h uskutečnit ČERTOVSKÁ BESÍDKA. Zahájilo se minidiskotékou a soutěžemi o sladkosti, než se sešly všechny děti a pak byl připraven čtyřboj a každý, kdo splnil všechny úkoly, dostal vstupenku na večeři s čerty. Úplné nadšení nezavládlo, trošku převládal strach. Konečně přišli ČERTI. Všechny děti dostaly balíček, řekly básničku a nikdo nebyl odnesen, což svědčí o tom, že v Neurazech jsou samé hodné děti. Chtěla bych být jejich paní učitelka. I já jsem musela zapívat a pak se rozprostřela deka uprostřed parketu a paní hospodská přinesla velkou mísu párků, kečup, chleba a mohlo se hodovat. Čerti postávali, asi jim párky přišly málo pekelné, tak s díky odmítly. Jako první se na párky vrhl náš Pavlík (1,5 roku). Ani čerti ho neodradili. Pak se postupně přidaly ostatní děti, čerti se rozloučili a odešli. Po jídle se hrála židličkovaná, zazpívali jsme si s kytarou a děti ani nechtěly domů.Tak další vydařená akce beze ztrát. *MS

30.11. – Babety opět rozsvítily stromeček

Již potřetí se 30.11. v Neurazech rozsvěcoval vánoční stromeček. Vždy to byla záležitost místních hasičů, kdy ozdobili stromeček, rozsvítili, zaznělo pár amatérských koled a šlo se domů. Protože přicházelo docela dost lidí, tak jsme se rozhodli, že obohatíme program. Na schůzkách jsme začali vyrábět věnce, košíčky, perníčky a jiné výrobky. Také jsme oslovili místní šikovné lidi a mateřskou školku, aby něco přinesli na výstavku a zazpívali koledy. Ve spolupráci s místním obecním úřadem jsme postavili velký vojenský stan, který se v odpoledne začal zaplňovat krásnými výrobky (svícínky, vyšívané ubrusy a mašle, háčkované ozdoby a zvonečky, andělíčci ze šustí, postavičky z květníků, ozdobné octy a nádherný betlém ze šustí). Ani nejde veškeré výrobky popsat a výstavka měla opravdu veliký ohlas. Ale největší úspěch měly perníčky. Děti z místní mateřské školy přednesly básničky a zazpívaly koledy (většina jsou našimi členy) a starší „Babeťáci“ dohlíželi na výstavku. Chladný, ale krásný podvečer rozzářilo světlo vánočního stromku, který si děti symbolicky rozsvítily prskavkami. Každý se mohl zahřát širokým sortimentem teplých nápojů a pro dobrou náladu zpívala p.Šolarová – Červenková z Neuraz se svým kapelníkem. Měli jsme velkou radost, že se sešlo opravdu velké množství lidí nejen z Neuraz, ale i z okolních vesnic a Nepomuka. Myslím, že se akce vydařila a měla velký ohlas. Tak za rok si to určitě zopakujeme a přijeďte se podívat. *MS

LAMPIÓNY ROZSVÍTILY NEURAZY

Již počtvrté se v neděli 11.11.2007 v Neurazech uskutečnil LAMPIONOVÝ PRŮVOD, který pořádá Pionýrská skupina Nepomuk, oddíl Babety Neurazy. Martin nám nebyl příliš nakloněn a osedlal bílého a hlavně větrného koně. Sfoukával svíčky na trati i lampiónky. Naštěstí toto nevlídné počasí neodradilo pořadatele, ani rekordních 103 účastníků. Naše malá klubovnička praskala ve švech, bylo zde připraveno malé občerstvení s ženou za pultem paní Turjanicovou a ve vedlejší klubově, kterou nám zapůjčili místní ochránci přírody, byla promítána pohádka. Na trati, která vedla okolo kostela, na kopec ke křížku a zpět, děti plnily různé úkoly, dostaly malé odměny a v cíli na ně čekal zipáček, který hrdě nosí na svých bundách jako symbol odvahy a odhodlání.

Tak mi zbývá poděkovat všem účastníkům, že je neodradilo počasí a přišli. Neurazští se dokázali zvednout od posvíceneckých stolů plných pečených husí a koláčů, placek a jiných dobrot. Protože, co by to bylo za lampiónový průvod bez lampiónků. Dále děkuji pořadatelům a všem, co pomáhali, pionýrské skupině za finanční podporu a Libušce Duškové za krásné dárečky pro děti.

Tak se mějte krásně a zase někdy v Neurazech, třeba 30.11.2007 od 17h na rozsvěcování stromečku za zpěvů paní Andy Šolarové - Červenkové

Marie Svejkovská

Babety už zahájily .. Pojďte si hrát

Prázdniny jsou dávno za námi a konečně i pionýrský oddíl BABETY v Neurazech zahájil svoji činnost. Schůzky jsou každé pondělí od 16h a děti přijímáme od 0-4 let v doprovodu rodiče a starší přichází už samy. Zaměření na sport, hry, ruční práce, výlety do okolí, ochrana přírody.

Naší první akcí bylo 8.9.2007 POJĎTE SI HRÁT. Letos jsme po dvou letech změnili místo konání a z fotbalového hřiště jsme se přesunuli k mateřské školce a naší klubovně.

Program byl pestrý a každý, si přišel na své. Skákací hrad, jízda na koni, střelba ze vzduchovek (hlavní cena kachna a kačer od myslivců z honu), modely autíček, soutěže a stanoviště pro děti, občerstvení, promítání pohádek v klubovně a dokonce za dětmi přišel pionýrský pes Dingo, JŮ a HELE s MUFEM.

Na závěr proběhla soutěž v pětiboji o hodnotné ceny a prestižní běh dospěláků a velkých dětí.

Akce měla velký ohlas a tak je mojí milou povinností poděkovat všem pořadatelům, pomocníkům a také sponzorům. Tak ještě jednou děkuji.

Chystáme další akci a všechny srdečně zvu na LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD 11.11.07 – start 16,45h u obchodu SPAR VIKTORA.

Tak neváhejte přijet do Neuraz

Ahoj Marie Svejkovská


NEURAZY CYKLISTY NEURAZÍ

V Neurazech 16. – 17.6. 07 proběhl 3.ročník cyklovyjížďky PLÁNICKÝ HŘEBEN – TOUR, který pořádá Pionýrská skupina Nepomuk oddíl Babeta Neurazy. Akce trvala 2 dny a hlavními hosty byla Lucie Kovaříková (první žena, která na kole objela svět) a její přítel Michal Jon. Jejich cesta trvala přesně 3 roky, ujeli 68 175 km a navštívili 34 zemí.Lucie s Michalem jsou bezvadní mladí lidé a setkáni s nimi bylo pro všechny velmi příjemné. Nebránili se fotografování, ani přátelskému rozhovoru a velmi si pochvalovali trasy cyklovyjížďky.

Bohatý program cykloakce zahájil v 10 h. na fotbalovém hřišti v Neurazech starosta obce Jiří Ptáček a místostarosta Miroslav Hrubý. Pořadatelé připravili vyjížďku (trasy 6-80 km v krásné krajině Plánického hřebene), které se zúčastnilo přes 70 cyklistů a další doprovodný program, historický šerm, jízdu na koni, soutěže pro děti i dospělé, besedu s promítáním (hosté Lucie a Michal) a taneční zábavu, která se protáhla až do rána.

Cyklovyjížďka měla velký úspěch, protože byly bezvadně připravené trasy, krásně vyšlo počasí, nikdo se nezranil a defektů bylo minimálně.

U šermířů si každý zájemce mohl zastřílet z kuše, osahat zbroj a popovídat o tomto krásném, ale trochu nebezpečném koníčku. Důkazem toho byl i závěr představení, kdy dva prsty jednoho z šermířů utrpěly značné poškození. Pořadatelé mysleli i na děti. Nádherný dětský stan s kobercem, skluzavkou, skákacími zvířátky, s místem na malování, trampolínou a stavebnicemi, byl hojně využíván. Dále připravili spoustu soutěží o krásné ceny. V 17 h přišli na besedu i necyklisté, tak počet účastníků stále narůstal. Naštěstí se pořadatelům podařilo dostatečně zastínit vojenský stan, aby byly vidět fotky a mohlo se zůstat na hřišti pod širým nebem. Lucka s Michalem opravdu zaujali a všem se vyprávění a fotky moc líbily.

Po náročném dni přišli na nedělní start vyjížďky jen nejzdatnější. Lucka s Michalem samozřejmě nechyběli a za Černými barony do Nepomuka vyrazilo 20 cyklistů.V cíli čekalo občerstvení a skákací hrad pro děti, který si opravdu užily. Myslím, že akce se pravdu vydařila a každý účastník si domů odvezl spoustu zážitků i nějaké dárečky. Pořadatelé vyhodnotily nejmladší, nejstarší, nejzajímavější účastníky a spoustu soutěží.

Tak už mi zbývá jen poděkovat všem pořadatelům, kamarádům a sponzorům, protože bez nich by jsme takovouhle akci nemohli nikdy uskutečnit. Děkujeme. Tak příště neváhejte a přijeďte do Neuraz.

Článek a foto: Marie Svejkovská