Pionýrská skupina Nepomuk

organizuje volný čas dětem v oddílech a klubech. Činnost je zaměřena na poznávání, dovednost a zábavu. Vyvrcholením celoroční práce jsou letní tábory na Přebudově.

V pionýrské roce 2010-2011 se mohou děti přihlásit do oddílů na jejich schůzkách v pionýrské klubovně, Husova ulice 244, Nepomuk.


Oddíl PUSÍK

vedoucí Alena Březáková (tel. 721 124 869, 371 591 348), Lenka Vladařová
Zaměření oddílu: výtvarné práce a rukodělná činnost pro děti od 6 do 12 let
Schůzka oddílu: středa od 16,30 h. - 18,00 h.

Oddíl TULÁCI

Vedoucí:: Standa Švec ( tel.774 176 017 ), Martin Rotta, Pepa Janoušek
Zaměření oddílu: všeobecné, děti od 7 do 12 let, www. tulaci.sve.cz
Schůzka oddílu: pondělí od 15,30h. - 17h

Oddíl Sport

Vedoucí : Miloslava Brejchová (tel.605447630)
Zaměření oddílu: sport všeho druhu, děti a mládež od 8-15 let
Schůzka oddílu: čtvrtek 16 h. - 17,30 h., tělocvična ZŠ Nepomuk

Oddíl PUŤÁK

Vedoucí : Míra Dvořák (tel.721 746 812), Luboš Drahoňovský, Luboš Vokurka
Zaměření oddílu: všeobecné, turistika
Schůzka oddílu: středa 17 h. - 18,30 h.

Oddíl BABETY Neurazy

Vedoucí oddílu: Maruška Svejkovská (tel. 776 257 548)
Zaměření oddílu: všeobecné , děti od 7 do 15 let, www.babety.tym.cz
Schůzka oddílu: úterý 16h. - 17,30 h. - obec Neurazy - obec Neurazy

Oddíl ODBÍJENÁ

Vedoucí oddílu: Petra Braumová
Zaměření oddílu: odbíjená, děvčata 9 – 15 let
Schůzka oddílu: středa 16h. – 17,30h. – tělocvična ZŠ

Táborové kluby

Pro zajištění činnosti a přípravu vedoucích a instruktorů v průběhu celého roku. Jejich úkolem je rovněž připravovat pro členy starší 15 let a dospěláky. Kluby jsou tvořeny z účastníků jednotlivých táborových běhů. Schází se nejméně jednou měsíčně a to většinou o víkendech.

KLUB P0 - vedoucí Míra Dvořák ml. - tel.728 629 288
KLUB P1 - vedoucí Karel Kotiš - tel.776 323 628
KLUB P2 - vedoucí Vašek Horník - tel. 723 985 759
KLUB P3 - vedoucí ing. Miloslava Brejchová - tel. 605 447 630
KLUB P4 - vedoucí Olga Šlehofrová - tel. 603 258 659
KLUB P5 - vedoucí Stanislav Švec - tel. 604 776 078, www.tabor.sve.cz

Další informace a případné sjednání kontaktu:

Miroslav Dvořák mob.: 721 746 812, e-mail: miradv@centrum.cz