Bály Karnevaly Vycházky Soutěž Sami sobě

KRONIKA

Naše kronika zahrnuje činnost a práci v naší pionýrské skupině a má svoji mnoholetou tradici. Vrátíme se však pouze do roku 1990, kdy byla vytvořena pionýrská organizace nového typu, která pracuje s dětmi, mládeží i dospělými.

Máme stabilizovaný kolektiv pionýrských pracovníků mezi ně patří zejména Alena Březáková, Míra Dvořák, Karel Kotiš, Petr Zahradník, Milena Baťková, Mirek Dvořák a k nim postupně přicházeli, ale i odcházeli další, kteří pomáhali při organizaci akcí, soutěží a pravidelné činnosti oddílů.

Znak naší činnosti je pravidelnost, tradice, příprava akce, dobrá propagace, vyhodnocení a dokumentace akce. Důležité je i dlouhodobé naplánování akce a dodržený dohodnutého termínu. Vycházky, výlety, sportovní soutěže, diskotéky, víkendovky se nám střídají a každý si u nás muže určitě vybrat. Jenom nahlédněte do našeho ročního plánu. Akce pořádané naší skupinou jsou přístupné i pro ostatní dětí a mládež. Tak si zde některé připomeneme:


- Bály
- Karnevaly
- Vycházky
- Soutěž Sami sobě