Galerie

Táborová sešlost Přebudov 30

Přebudovský tábor 14.-16.9.2007 oslavil svoje významné výročí, 30 let od uskutečnění prvního tábora na Přebudově, který zde byl ještě jako stanový na louce.Jjiž v roce 1979 zde byla vybudována kuchyně s jídelnou a šest chat. Na tuto táborovou sešlost přijelo přes 120 bývalých a současných táborníků. Přivítali jsme skupinářky Vlastu Pliskovou a Danu Čekanovou, přijel Vojta Šůs, manželé Havrillovi, Maruš Roubová,kteří měli největší zásluhu na vybudování naší táborové základny. Nechyběli ani současní hlavní vedoucí táborů, kteří pokračují v tradici přebudovských táborů Karel Kotiš, Míra Dvořák, Ája Březáková, Miluška Brejchová,Vašek Horník. Hlavní den setkání byl zahájen výstavou táborových panelů a promítnutím prezentace z většiny táborových běhů. Na slavnostním nástupu bylo předány děkovné listy táborovým pracovníkům, organizacím a jednotlivcům, kteří nám pomáhali při budování a údržbě táborové základy. Vyhodnotili jsme i současné pionýrské pracovníky a předali jim tituly Pionýr 2007.Prohlíželi jsme fotografie, kroniky a vzpomínali na zážitky táborů. Sportovalo se v malé kopané, odbíjené a ringu. Soutěžilo se v houbaření, kdo přinese v košíku nejvíc hřibů. Připraveno bylo výborné grilování špízů, masa, klobásů a gulášek. Nechyběly kytary a písničky, které zněly v podání spojených táborových sborů dlouho do noci. Anketní lístek nám odevzdalo 78 účastníků. Ankety vyplynulo, že táborů v roce 1997-80 se zúčastnilo 14 účastníků naší sešlosti,v letech 1981-1990 bylo 30 účastníků, na období 1991 -2000 vzpomínalo 24 účastníků a 8 účastníků bylo z let pro roce 2001, kdy byli poprvé na svém táboře a víc jak polovina se nám snažila napsat i svůj zážitek z tábora. Za všechny cituji M.Trhlíka :“ Prospané noční hlídky a ráno s károu pro mléko a rohlíky do Budi, ta kára je tady ještě a celkem zachovalá.“


Jak se účastníkům na našem setkání líbilo posuďte sami a čtěte jejich příspěvky:

Ahoj , děkuji za fotky a hlavně za příjemně prožitou sobotu. Bylo milé vidět, že to co jsem začala pokračuje, a moc si vážím práce všech, kteří se o to zasloužili. Moc se mi líbily fotky z táborů, které děláte.
Mějte se hezky Vlasta Rojíková – Pilcová

Ahoj Míro
myslím, že akce se na Přebudově docela dost vydařila, viď. Takže ti mockrát děkuji.
Ta Martina mě docela naštvala, že nepřijela. No ale co naděláš, že?
Tak zatím ještě jednou dík a čau, Drahuš Havlíčková

A jeden příspěvek od Lívie, která nemohla přijet:

Milí přátelé,
musím Vám oznámit, že jsem strašně smutná, protože vaši pozvánku na sraz jsem dostala 18.9. Nemohli jste vědět, že jsem se mezitím odstěhovala a dopis přišel na starou adresu. Než mi ho správně doručili, tak bylo pozdě. Moc mě to mrzí, protože na Přebudov ráda vzpomínám, zažili jsme tam spoustu legrace /Gutalax v kávičce pro p. vedoucího/ atd. Táborovou svatbu mého syna Martina, pečení koláčů. Jenže bylo by to pro mne zároveň i bolestné, protože můj drahý Martínek už bohužel není mezi námi. Vím, že bych tam při vzpomínání i brečela. Ale přesto bych vás všechny ráda viděla. Pokud budete zase pořádat podobnou akci, určitě ráda přijedu. Všechny srdečně zdravím Lívie Duchanová

Ještě trochu statistiky:

Napočítali jsme celkem 125 účastníků sešlosti na Přebudově, Z toho z 1.běhu – 27, z 2.běhu – 44, z 3.běhu – 20, z 4.běhu 10, z běhu Zemědělských staveb 5, ostatních 7 a dětí 12.

Kolik prošlo dětí přebudovským táborem za 30 let: Průměrný počet dětí na táborech v Přebudově ročně: 350 dětí a 90 dospělých V roce 2007 se táborů zúčastnilo: 447 dětí a 117 dospělých Odhadem je to 10.500 účastníků Vedoucích a instruktorů, kuchařů, zdravotníků: 2700

Samozřejmě, že děti a vedoucí se nám na táboře, každoročně opakují. Z ankety vyplynulo,že táborů jako děti se zúčastnily: Jana Trhlíková ml. – 13x, Vláďa Březák – Stáňa Pokštefl j., Dáša Pokšteflová, Katka Pokšteflová 11x (všichni mají započtený nulťák), Daniel Krochot 9, Míráč Dvořák 8 x

Účast dospěláků v různých funkcích na táborech: Miroslav Dvořák 36 x, Ája Březáková 25x, Eva Šlajerová (všichni mají 2. a O. běh), Dráha Havlíčková 23 x, Ján Havrrilla 22x, Dana Hvrrilová 22x, Alena Petrášková 15 x

Pokud někdo má stejnou nebo větší účast na táborech napište.Předaná ocenění na táborové sešlosti Přebudov 30

Poděkování Pionýrské skupiny Nepomuk

Skupinové vedoucí:

Vlasta Plisková – Rojíková,Dana Čekanová – Šlajerová,Martina Šmejkalová – Kvardová,Jiřina Hrachovcová - Prýmasová,František Křížek – předseda ORP

Táboroví pracovníci:

Vojtěch Šůs,Ján Havrila,Dana Havrillová,Marie Roubová,Josef Jiřinec,Jiří Beroušek,Václav Trhlík, Josef Dušek,Pavel Maršalík,Vlasta Jankovičová

Současní:

Karel Kotiš,Petr Zahradník,Aja Březáková,Miroslav Dvořák st.,Miloslava Brejchová,Dráha Havlíčková

Přátelé a sponzoři:

Šůs V+M s.r.o.,Karel Pokštefl - truhlářství,Zdeněk Jakubčík – elektro,Václav Semerád - instalatér, MultimediaAktivity,Obreta Nepomuk,Měst úřad Kasejovice,Měst úřad Nepomuk,ALBI Praha,Hospůdka U Křížů

Titul Pionýr 2007:

Karel Kotiš,Karel Vostrý,Jan Palacký,Vendula Lepší,Vašek Horník,Stanislav Pokštefl st.,Lucka Benediktová,Miluška Brejchová,Pepa Hobl,Olina Šlehobrová,Lenka Šlehobrová,Ája Březáková, Míra Dvořák st.,Jana Trhlíková,Stanislav Švec,Eva Šlajerová,Lenka Vladařová,Jana Kubíková, Maruška Svejkovská

Přebudovská sešlost k 30. výročí táborové základny

se uskuteční ve dnech 14.-16.9.2007 v Přebudově - srdečně zveme všechny táborníky Zveme všechny minulé a současné táborníky na setkání u příležitosti třiceti let táborů na přebudovské základně. Chceme si zejména zavzpomínat, popovídat a pobavit se. Přijeďte se podívat na náš tábor a připomenout si zážitky z táborových pobytů. Pokud nemůžete na celé tři dny přijeďte alespoň na sobotní odpoledne. Těšíme se na všechny a uděláme vše pro to, aby se vám s pionýry opět líbilo.

Rámcový program setkání:

Pátek:

  • od 19.00 – příjezd a ubytování
  • 21.00 - Povídání o táborech, fotky, video, písničky

Sobota:

  • 10.00 - otevření výstavky k táborům (tabla, kroniky, výrobky)
  • oběd 12.00
  • 15.00 – slavnostní zahájení akce, ocenění dlouholetých a současných táborových pracovníků
  • Promítání fotografií, videa, setkání táborových běhů apod.
  • 20.00 - zapálení táborového ohně

Neděle:

  • 11.00 - ukončení setkání a odjezd domů

Program bude doplňován podle zájmu účastníků.
Po celou dobu bude zajištěno občerstvení formou „Přebudovského stolu“, teplá a studená jídla, nápoje.
Ubytování lze zajistit ve stanech a chatkách po celou dobu setkání (je nutné si místo za rezervovat).
Přivezte sebou fotky, kroniky, suvenýry z táborů.
Informaci o setkání předejte dalším táborníkům na které máte kontakt.

Vaše náměty, nápady a přihlášky posílejte na
e-mail: prebudov@seznam.cz, nebo na adresu Miroslav Dvořák,
Na Vinici 441, 335 01 Nepomuk
nebo volejte na mobil 721 746 812.