Kategorie: Aktuální články, Akce roku 2021

Rakováčci v Nepomuku

Náš oddíl Rakováčci z Rakové si užil víkend 19.-21.11.2021 na naší pionýrské klubovně v Nepomuku. Přečtěte si celý článek po rozklikntí nadpisu.

img

V pátek jsme vyrazili vlakem z Rokycan směr Nepomuk. Jelikož jsme do pionýrského domu dorazili v podvečer, tak nás čekalo hlavně ubytování, příprava večeře a seznámení se s místem bydlení. Největší nadšení vypuklo u stolu s fotbálkem. Po večeři jsme si zahráli nějaké deskové hry a pak spánek, abychom byli odpočatí na sobotní výlet. 

V sobotu jsme si naivně mysleli, že dáme budíček v půl osmé, ale děti nás vyvedly z omylu. Vzbudilo nás dupání a křik už v šest hodin, mladší děti nemohly dospat, jak se těšily na další den. Starší děti vypomohly s přípravou snídaně. Pak jsme všem připravili svačiny, bagetu, oplatku a jablko, sbalili jsme si batohy a vyrazili na slibovaný výlet. Děti se rozdělily do týmů a každý tým dostal papír s napsanými úkoly a popisem trasy. Zapojili se některé vedoucí, které nebyly u plánování trasy výletu. Děti musely cestou plnit zadané úkoly, jako například zjistit číslo popisné nějakého domu, vyfotit se dle zadání...a dále pak musely podle úkolů zjistit, kudy se vydat na rozcestích, občas bylo nutné změřit azimut pomocí buzoly, jindy pomohla značka nebo nějaký přírodní úkaz. Cestou jsme několikrát špatně odbočili, ale vždy si děti uvědomily, že jdeme špatným směrem a vrátily se na správnou trasu. Odměnou na konci byla návštěva cukrárny v Nepomucké sokolovně. Odpoledne po návratu, jsme s dětmi vyráběli vánoční svíčky do skleniček. Hrály se deskové hry, stolní fotbálek, proběhla i malá diskotéka. Na dobrou noc zahrály starší děti těm mladším moderní divadelní představení O perníkové chaloupce.
Tentokrát byly děti více unavené a druhý den už nevstávaly v šest hodin. 
V neděli po snídani bylo potřeba uklidit pionýrský dům. Sbalit se opět do batohů, hlavně nic nezapomenout. Samozřejmostí byla i příprava svačiny do vlaku, rohlík s oplatkou. Cestou na vlak jsme se zastavili ještě v místním obchodě utratit poslední kapesné, na nádraží ještě utratit drobné v automatu za horkou čokoládu, a pak už nás čekala cesta vlakem zpět do Rokycan. Ve vlaku jsme si cestu zpříjemnili hraním různých her, nikdo neusnul a všichni se dost nasmáli. V Rokycanech už čekali natěšení rodiče, až jim budou děti vyprávět, co vše během víkendu zažily.
 
Pátek: 
Seznámení se s jízdními řády českých drah a následná cesta vlakem. Rozvoj samostatné činnosti - ubytování, příprava společné večeře.
 
Vzdělání:
Sobota: 
Příprava na výlet, odborka mladý kuchař - příprava snídaně a svačiny. ¨
Celodenní výlet - práce s psaným textem, buzzolou, mapou, orientace v terénu. Rozvoj vztahů ve skupině aneb jak řešit rozepře a prosadit svůj názor.
Výroba a zdobení svíček. 
Hry k upevnění vztahů ve skupině.
Příprava programu starších dětí pro mladší aneb sehrání divadelní scénky o moderní perníkové chaloupce.
 
Neděle:
Odborka mladý kuchař - příprava snídaně a svačiny.
Rozvoj dělby práce a kooperace ve skupině aneb balíme si věci, a rozdělujeme s mezi sebe práci spojenou s úklidem základny.
Procvičování paměti aneb kdo najde cestu na vlak.
 

print Formát pro tisk

O nás

Naše dětská organizace Pionýr připravuje a organizuje volný čas dětem a dospělákům v malém městečku jižně od Plzně.

Pozvánky

img img img img

Tábory 2024

Pionýrská skupina Nepomuk připravila pro léto 2024 šest táborových běhů, tábor rodičů s dětmi a tři příměstské tábory.. O přihlášky na tábory si můžete napsat nebo zavolat na kontakty uvedené v letáčku. img

Info

Skupinovým vedoucím je po výroční Radě od 20.1.2023 znovu Ing.Vašek Horník. img

Z historie táborů

Pojďme se podívat na dnes již opravdu historická fota z Přebudova postupně jak šel čas. 008043.jpg další fotky z historie