Ocenění

 

Titul Pionýr 2010 udělen nejaktivnějším pionýrům:

Ocenění z oddílu Tuláci převzala Vendy Ježková, Tereza Starinská a Kačka Ježková. Z oddílu Puťák byl vyhodnocen Filip Dvořák, Lukáš Drahoňovský a Jan Tyrpekl. Ocenění získal  z oddílu Pilgrims Roman Vodička Dominik Slivoň. Z oddílu Pusík byla odměněna Anička Viktorová, Adnrea Tyrpeklová, Monika Šimková.  Babety Neurazy ocenili Pavlíka, Svejkovského, Štěpánku Panešovou , Marušku Keslovou a Helenu Dvořákovou.                                                                                                                                                                                                                                                      Tutul Pionýr 2010 obdrželi vedoucí a zástupci oddílů:

Dík patří A.Březáková, L.Vladařové, S.Švecovi, J.Vokáčové, M.Rottovi, M.Svejkovské, M.Vodičkové, H.Augustové, L.Drahoňovskému a M.Dvořákovi.    

Titul Pionýr 2009 by udělen nejaktivnějším pionýrům:: 

Blahopřejeme  nejaktivnějších pionýrů oceněných titulem Pionýr 2009:

z oddílu Babety:  Míša Paneš, Petr Tyml, Pavla Svejkovská

z oddílu Pusík:  Filip Dvořák, Lukáš Drahoňovský, Jan Vladař

z oddílu Tuláci:  Katka Ježková, Zuzka Míšková, Maruška Rottová

z oddílu Pilgrims:  Denisa Vodičková, Roman Vodička, Michal Rutrle

Titul Pionýr  2009 obdrželi vedoucí a zástupci oddílů – moc děkujeme:

M.Svejkovské, A.Turjanicové, A.Březákové, L.Vladařové, L.Drahoňovskému, S.Švecovi, H.Augustové, M.Vodičkové

Putovní pohár pro nejlepší oddíl  obdržel – oddíl Tuláci  vedoucí S.Švec 

 

Titul Pionýr 2008 by udělen nejaktivnějším pionýrům: 

Oddíl Pilgrims – Denisa Vodičková, Alois Bogi, oddíl Pusík – Jan Vladař, Filip Dvořák, Kateřina Brejchová, oddíl Tuláci – Tereza Starinská, Vendula Ježková, Jan Tyrpek, oddíl Babety – Míša Paneš, Pavlínka Svejkovská, Jan Zdvořan

Vedoucí oddílů a táboroví pracovníci :
K.Kotiš, J. Zahradníková, P.Zahradník, V.Horník, P.Kolář, V.Kotous, M.Brejchová, J.Hobl, J.Zrnová, O.Šlehofrová, J.Strolený, J.Stehlíková, S.Švec, M.Hejlík, J.a L. Feřtovi, M.Dvořák, J.Trhlíková, A.Březáková, L.Dvořáková, M.Horová, J.Kubíková, H.Augustová, M.Vodičková, L.Vladařová

Titul Pionýr 2007 by udělen neaktivnějším pionýrům:

Oddíl Pilgrims – Filip Baran, Denisa Vodičková Oddíl Pusík – Jan Vladař, Kristýna Nová, Magda Brejchová. Oddíl Tuláci – Teraza Starinská, Ondřej Brožík. Oddíl Babety – Míša Paneš, Pavlínka Svejkovská, Pepík Větrovský. Oddíl Odyssea – Tomáš Vladař, Jakub Vladař. Klub Nulťák – Honzík Tyrpekl, Filip Dvořák .

Vedoucí oddílů a táboroví pracovníci:
Karel Kotiš,Karel Vostrý,Jan Palacký,Vendula Lepší,Vašek Horník,Stanislav Pokštefl st.,Lucka Benediktová,Miluška Brejchová,Pepa Hobl,Olina Šlehobrová,Lenka Šlehobrová,Ája Březáková, Míra Dvořák st.,Jana Trhlíková,Stanislav Švec,Eva Šlajerová,Lenka Vladařová,Jana Kubíková, Maruška Svejkovská

Rok 2006, 2005

17.3.2006 - Pohár Plzeňské krajské organizaci Pionýra za 1. místo v soutěži o nejlepší pionýrskou skupinu v roce 2005
4.2.2006 - Ocenění České rady Pionýra k 15. výročí vzniku samostatné organizace Pionýra
5.2.2005 - Diplom České rady pionýra za dlouhodobé výsledky v propagační soutěži Sami o sobě

Úspěchy v soutěži Sami o sobě vyhlášené ČRP:

Soutěž "Sami o sobě" je soutěž, která s je vyhlášena Českou radou Pionýra a je zaměřena na propagaci pionýrské práce v mediích. Jsou hodnoceny zejména novinové články, záběry v televizi, rozhlase apod.Píšeme zejména do Nepomuckých novin a Plzeňského deníku Bohemia. Využíváme rovněž vysílání kabelové televize NIKA-Nepomucký informační kanál, kde seznamujeme veřejnost s videoprogram z táborů a činnosti skupiny. Pořádáme výstavky z naší činnosti při větších akcích, které pořádáme v rámci města. Zpracováváme obsáhlou dokumentaci fotografickou, video kroniku a propagační tabla z činnosti. Vydávali jsme do roku 1999 i náš časopis Pio DINGO . Měli jsme i svoje internetové stránky a to od roku 1997-1999. Znovu stránky byly uvedeny do provozu v roce 2003. Naše pionýrská skupina se do této soutěže zapojuje od roku 1994 a získala vždy přední místa.

PRVNÍ MÍSTO: rok 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2002, 2004, 2005, 2006

Třetí místo: rok 2001, 2003
Čtvrté místo: rok 1999, 2007
Nezapojili jsme se do soutěže v roce 2000 (nestihli jsme termín uzávěrky soutěže).

Ostatní úspěchy v soutěžích:

Rok 2005 - 1. místo v soutěží Dobrý tábor - propagace táborů

Ocenění jednotlivců:

2.7.2006 - Krajská rada Pionýra udělila pionýrské ocenění " Léta věrnosti" k významnému jubileu Milušce Brejchové a Áje Březákové
19.8.2005 - Krajská rada Pionýra udělila pionýrská ocenění "Lipový list - bronzový" za dlouholetou práci na letních táborech Aleně Březákové, Milušce Brejchové, Karlovi Kotišovi, Petru Zahradníkovi a Miroslavu Dvořákovi

Titul Pionýr 2006 Pionýrské skupiny Nepomuk byl udělen dětem za aktivní práci v oddíle:

Magdě Brejchové, Janu Vladařovi, Filipu Dvořákovi, Michale Kubíkové, Janu Tyrpeklovi, Martinu Šrámkovi, Janu Čivišovi, Petru Schäfrovi

Titul Pionýr 2006 Pionýrské skupiny Nepomuk byl udělen za vedení pionýrských oddílů:

Áje Březákové, Lence Vladařové, Marušce Svejkovské, Vendulce Lepší, Janě Turjanicové, Jana Kubíkové, Tomáši Kulhánkovi, Hance Augustové, Přemkovi Havránkovi

Putovní poháry Pionýrské skupiny Nepomuk

Nejlepší oddíl PS Nepomuk:

2003 - 2004: oddíl Pilgrims - vedoucí oddílu Kája Brejcha
2004 - 2005: oddíl Pusík - vedoucí Ája Březáková
2005 - 2006: oddíl Babety Neurazy - vedoucí Marie Svejkovská                                                                                                                                                             2006 - 2007: oddíl Babety Neurazy  vedoucí Marie Svejkovská                                                                                                                                                              2008-2009: oddíl Tuláci - vedoucí Standa Švec                                                                                                                                                                                        2009-2010: oddíl Pusík - vedoucí  Alena Březáková

 

Nejlepší Klub Pionýrské skupiny Nepomuk:

2003: Klub P2 - vedoucí Míra Dvořák
2004: Klub P 2 - vedoucí Míra Dvořák
2005: Klub P 2 - vedoucí Míra Dvořák                                                                                                                                                                                                             2007: Klub P3 - vedocí Miloslava Brejchová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2008 Klub P3 - vedoucí - Miloslava Brejchová                                                                                                                                                                                                             2009: Klub P1 - vedoucí Lucka Ptáčková                                                                                                                                                                                                   2010: Klub P2 - Vedoucí Vašek Horník

O nás

Naše dětská organizace Pionýr připravuje a organizuje volný čas dětem a dospělákům v malém městečku jižně od Plzně.

Pozvánky

img img img img

Tábory 2024

Pionýrská skupina Nepomuk připravila pro léto 2024 šest táborových běhů, tábor rodičů s dětmi a tři příměstské tábory.. O přihlášky na tábory si můžete napsat nebo zavolat na kontakty uvedené v letáčku. img

Info

Skupinovým vedoucím je po výroční Radě od 20.1.2023 znovu Ing.Vašek Horník. img

Z historie táborů

Pojďme se podívat na dnes již opravdu historická fota z Přebudova postupně jak šel čas. 008151.jpg další fotky z historie